Lyst til å bli medlem?

Klikk her for å melde deg inn i Røa revy og teaterselskap.

Røa Revy- og TeaterSkap ønsker å være mer enn bare en relativt liten gruppe som arbeider med en ny revy. Vi ønsker at RRTS skal kunne bli en forening med mange medlemmer som er opptatt av kulturlivet i vår bydel; som synes det er gøy å bidra selv, som synes det er flott at barn, ungdom, og voksne engasjerer seg i frivillige kulturaktivteter og at det er noen som er villige og entusiastiske til å organisere arbeidet til glede for mange, mange andre.

RRTS er derfor en forening for ALLE i Vestre Aker bydel som er interessert i revy, teater, kabareter, tekstkriving, komposisjon, sang, musikk, kostymer, lyd og lys, – ja alt som hører med for å få til et stort arrangement vi kan være stolte av!!

RRTS ønsker derfor aktive medlemmer – og støttemedlemmer: Du kan, men må ikke delta i alle aktivitetene – du kan bli støttemedlem og dermed bidra til all den frivillig innsatsen som skal til for at du også kan oppleve samholdet, kreativiteten og energien i RRTs-miljøet!!

Tidl. bydelsutv.leder Elin Horn Galtung  – medlem nr 001 forteller hvorfor du bør bli medlem

 

Leder Røa Senterforening  Jarle Johansen

 

Styremedlem Røa Vel   Jan Herstad

Comments are closed