Røa Revy- og TeaterSkap er en ideell forening som har som hovedmål å skape og fremføre kulturaktiviteter i nærmiljøet.

Foreningen består av et styre og en rekke medlemmer som enten er med for å støtte initiativet eller som på ulike måter ønsker å involvere seg i arbeidet med ulike prosjekter fremover.

Medlemmer som ønsker å være aktive, melder sin interesse til styret. Det settes sammen ulike arbeidsgrupper som tar del i de ulike oppgaver i tilknytning til prosjektene. Pr. i dag er det etablert en tekstgruppe som jobber med ideer til revyen i 2018. Det er også en gruppe som arbeider for å utvikle hjemmesiden samt en sponsorgruppe.

Bli med, du også!

Styret:

Ellen Jacoby Steina (styreleder)
Anne Bjørnebye Vik
Bente Refsnes
Frithjof Wiese
Tonje Carlsen Nestegjerde
Ingrid Kierschow Lohne (vara)

Valgkomité:
Tor Ivar Riise
Øivind Branæs