Røarevyen 2014

Dette er glimt fra mange av nummerne som utgjorde Røa Vel sin store 100-års jubileumsrevy i november 2014- “Røa i 100-Vel, vel”! Revyarbeidet startet på nyåret 2014 med idé- og konseptutvikling, tekstskriving, fulgt av auditions for rekruttering av skuespillere og andre aktører i løpet av sommeren. Tidlig på høsten gikk…

Les mer…