Røas næringsliv støtter godt opp om Røarevyen 2016. Her finner vi mange bransjer som yter tjenester i lokalmiljøet, alt fra hovedsponsorene eiendomsmegler Peter Björklund i Nordvik&Partners, rørleggerbedriften Ing. Knut Larsen og Røa Elektriske til en lang rekke andre viktige bidragsytere du kan bli nærmere kjent med på http://www.roarevyen.no/sponsorer/.  Vi vil også gjerne her nevne privatpersonen Claus Dahl som gjennom profilering hos oss markedsfører konserten «Memories» som han arrangere i Oslo Konserthus 5. februar til inntekt for demensforskningen.

Vi oppfordrer Røaboerne til på sin side å støtte opp om våre støttespillere som er med og bidrar til et rikere lokalt kulturtilbud!