Dropbox_-_Røarevyen_slideshow__pdf

Dette er glimt fra mange av nummerne som utgjorde Røa Vel sin store 100-års jubileumsrevy i november 2014- “Røa i 100-Vel, vel”!

Revyarbeidet startet på nyåret 2014 med idé- og konseptutvikling, tekstskriving, fulgt av auditions for rekruttering av skuespillere og andre aktører i løpet av sommeren. Tidlig på høsten gikk arbeidet og prøver med skuespillere, dansere, orkester samt tekniske installasjoner parallelt med alle praktiske forhold som markedsføring, billettsalg, kostymer, sponsoraktiviteter, økonomi og administrasjon i regi av produksjongruppen. For å få alt på plass på Hoveseter skole la en stor gjeng med frivillige – inklusiv skuespillere, danser, kor og andre på scenen- ned mange tusen arbeidstimer – etter jobb, i helger og på fritiden.

Med denne enorme innsatsen fikk vi det til!! – Vi fikk det til!!!

Revyen ble så gøy- den ble så vellykket, den skapte flotte skuespillere av amatører; den aktiviserte så mange mennesker; den skapte så mye entusiasme; den skapte masse godt samarbeid mellom ulike mennesker og mange nye vennskap, og den ga utrolig mye energi. Ikke minst satte den fingeren på aktuelle saker for Røa beboere!

Skulle all denne entusiasmen, energien og kreativiteten bare legges vekk?

Nei! Derfor er nå Røa Revy- og TeaterSkap en realitet. Vi er en gjeng som har tatt initiativet til nok en revy på Røa – og målet er at vi skal sette opp en ny og frisk revy høsten 2016!